ÚVOD FOTO CENNÍK REZERVÁCIA MAPA MESTO OKOLIE

PENZIÓN LAURA

JUDr. Ľubomír Mihálik
ul. Podzámocká č. 27
972 01 BOJNICE

Tel: +421 421 905 456 438
E-mail:sbslubo@zoznam.sk
Penzión má kapacitu 20 osôb, rozloženie izieb je:
2x2 (+2), 2x3, 2x4.
Mesto BOJNICE
Dejiny mesta sú spojené s Bojnickým hradom. Už v prvej písomnej zmienke o Bojniciach, v listine zoborského opátstva z roku 1113, sa spomína bojnické podhradie „de suburbanis Baimoz...“, čím sa hrad stal najstaršou historicky doloženou stavebnou pamiatkou Bojníc.....viac info.
Bojnický Zámok
Bojnický zámok leží na styku strednej časti Hornonitrianskej kotliny a južného úpätia Malej Magury. Podložím Bojnického zámku je mohutná travertínová kopa, zvyšok zmineralizovaných zvyškov bývalého výdatného termálneho prameňa. ....viac info.
ZOO Bojnice
Najstaršia ZOO na Slovensku, umiestnená v krásnom prostredí susediacom s Bojnickým zámkom. ZOO je sprístupnená od roku 1955 ako rozšírenie myšlienky pracovníkov zámku chovať v priekope okolo tejto historickej stavby zvieratá . ZOO chová 286 druhov živočíchov, 4120 jedincov.....viac info.
Kúpele BOJNICE
Kúpele Bojnice v srdci Slovenska sú pokojným miestom, ktoré svojou polohou, klímou a zložením termálnych vôd vytvárajú ideálne podmienky pre liečebné procesy, regeneráciu a oddych svojich hostí. Ležia v Hornonitrianskej kotline, na východnom úpätí Malej Magury vo výške 297 metrov nad morom....viac info.